Załatwiamy wszystkie formalności związane z kremacją zwłok.

Spopielanie zwłok, a następnie pochowanie prochów jest jednym z najstarszych zwyczajów grzebania zmarłych. Pierwszy współczesny piec do spopielania zwłok w Europie został uruchomiony w 1873 roku w Mediolanie, we Włoszech. Ta forma pochówku staje się coraz bardziej popularna. W krajach Europy Zachodniej spopiela się około 50% zmarłych. W Polsce na podstawie przeprowadzonych przez C.B.O.S. badań, około 40% ankietowanych nie ma nic przeciwko spopielaniu zwłok. Spopielanie ciała odbywa się w trumnie, w temperaturze od 800 °C do 1300 °C i trwa ok. 1,5 godziny. Następnie szczątki zmarłego składane są do urny i przekazywane rodzinie zmarłego wraz ze Świadectwem Kremacji.

Spopielenia zwłok nie zabrania Kościół Katolicki, co zostało zapisane w kanonie 1176 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Potwierdził to również Papież Jan Paweł II w 1983 r.